Doktorlar

Prof. Dr. Murat Ali HERSEKLİ

Dr. Murat Ali Hersekli 1968 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1974-1981 yılları arasında Ankara Bahçelievler İlk ve Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise 1981-1985 yılları arasında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Tıp eğitimini 1985-1992 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Aynı yıl Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak uzmanlık eğitimine başladı. 1998 yılında “Femur boyun kırıklarında artroplasti (eklem protezleri) seçeneklerinin değerlendirilmesi” konulu tezini tamamlayarak Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmaya hak kazandı. 


Uzman olduktan sonra 1998 yılında İstanbul’da özel bir hastanede görev yaptı. 1999 yılından itibaren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2005 yılında Yüksek Öğrenim Kurulu tarafından düzenlenen sınavlarda başarılı olarak Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti olmaya hak kazandı. Başkent Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden Dr. Murat Ali Hersekli 2013 yılında Profesör kadrosuna atandı. 2012-2020 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Sorumlusu olarak görev yaptı ve Şubat 2020 tarihine dek Başkent Üniversitesi’nde akademik kariyerine devam etti. 


Dr. Murat Ali Hersekli mesleki kariyeri boyunca ağırlıklı olarak eklem kireçlenmelerinde uygulanan diz ve kalça protezleri üzerine çalışmalarda bulundu. 2010-2012 yılları arasında şu an Kalça Diz Artroplastisi Derneği olarak faaliyetini devam ettiren TOTBİD Artroplasti Şubesi’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Artroplasti (Diz ve Kalça protezleri) konusunda University of Chicago Bone & Joint Replacement Center at Weiss ve Joint Implant Surgeons New Albany Ohio merkezlerine gözlemci olarak ziyarette bulundu. ABD’de Orlando ve Las Vegas’ta eklem protezleri cerrahisinde güncel tedavilerin tartışıldığı toplantılara 2006, 2007, 2008, 2010, 2013 ve 2015 yıllarında katılarak deneyimini artırdı. 2004 yılında Oxford University Nuffield Medical Center bünyesinde parsiyel (unikondiler) diz protezleri konusunda, 2019 yılında Royal College of Surgeons of Edinburgh’ta revizyon diz protezleri konusunda eğitimlere katıldı.


Prof. Dr. Murat Ali Hersekli 2017 yılında American College of Surgeons (Amerikan Cerrahlar Akademisi) derneğine üye (Fellow of American College of Surgeons – FACS) olarak kabul edildi. Dr. Hersekli ayrıca TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) ve KADAD (Kalça Diz Artroplastisi Derneği), Türk Tabipler Birliği ve Adana Tabip Odası üyesidir.


Dr. Murat Ali Hersekli fotoğraf ve sinema sanatı ile yakından ilgilenmektedir. Başta fotoğraf ve sinema olmak üzere bir çok sanat dalında faaliyet gösteren Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısıdır. Adana’da sinema sanatının geliştirilmesi amacı ile etkinlikler düzenleyen Sinematek Adana kurucu yöneticisi ve eş başkanıdır. Dr. Hersekli bir çok fotoğraf derneğinde eğitim ve atölyeler düzenlemiştir. Ayrıca çok sayıda fotoğraf sergi ve gösterisinde küratör ve katılımcı olarak görev yapmıştır. 


Prof. Dr. Murat Ali Hersekli Mart 2020 itibariyle üniversitedeki görevinden ayrılarak Ortopedi ve Travmatoloji profesörü olan dört mesai arkadaşı ile birlikte OrtoGrup Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’ni kurmuştur. Dr. Hersekli hastalarının tanı ve tedavisine bu klinik bünyesinde devam etmektedir.

 


İlgi Alanları

  • Eklem kireçlenmeleri : Diz, Kalça Total Eklem Protezleri ve revizyonları cerrahisi (Artroplasti)
  • Diz menisküs, kıkırdak ve bağ yaralanmaları (Artroskopi)
  • Kırık ve çıkıklar, kas iskelet sistemi yaralanmaları (Ortopedik Travma)
  • Kas iskelet sistemi enfeksiyonları
  • Çocukluk çağı ortopedik hastalıklar (Pediatrik Ortopedi)


Davetli Konuşmacı

1. “Menisektomi Endikasyonları ve Prensipleri”, Adana-2000

2. “Rotator Manşet Cerrahisinde Kullanılan Materyaller”, Adana-2001

3. “Total Diz Protezi – Ameliyat Sonrası Bakım”, Adana-2002

4. “Osteoporotik Femur Boyun Kırıkları Tedavisinde Artroplasti”, Antalya-2003

5. “Total Diz Protezinde Aseptik Gevşeme Nedenleri”, Antalya-2004

6. “Total Diz Protezinde Patellar Komponent”, Uludağ-2004

7. “Suture Anchors-Update 2004”, Ankara-2004

8. “Total Kalça Protezi – Protezin Geleceğine Etkili Faktörler”, Uludağ-2006

9. “Total Diz Protezinde Güncel Kavramlar”, Gaziantep-2006

10. “Total Kalça Protezi-Displazik Komponent”, Uludağ-2007

11. “Dizde Kıkırdak Tamir Yöntemleri-Mikrokırık”, Adana-2007

12. “Femoroasetabuler İmpingement”, Uludağ-2008

13. “Total Diz Protezi Revizyonunda Önemli Sorunlar-Enfeksiyon”, İstanbul-2008

14. “Total Diz Artroplastisinde Preoperatif Planlama”, Ankara-2009

15. “Total Protez Enfeksiyonlarında Tanı ve Sınıflandırma”, Adana-2009

16. “Total Diz Protezi Komplikasyonları”, Ankara-2009

17. “Tek kompartmanda Artroz- Total Diz Protezi”, Çeşme-2009

18. “Avasküler Nekroz ve Ankilozan Spondilitte Total Kalça Protezi”, Uludağ-2010

19. “Total Diz Protezi Ameliyat Öncesi Planlama”, Ankara-2010

20. “Total Kalça Protezinde Yüzey Seçenekleri”, Antalya-2010

21. “Total Kalça Protezinde Posterior Girişim”, Adana-2010

22. “Hareketli Eklem Yüzeyli ve Derin Fleksiyona İzin veren Total Diz Protezleri”, Ankara-2011

23. “Total Diz Protezinde Patella Kompanent”, Gaziantep-2011

24. “Total Kalça Protezi Komplikasyonları”, Samsun-2011

25. “Total Diz Artroplastisi: Patella”, Samsun-2011

26. “Total Diz Protezi Femoral Kompanent Rotasyonu”, Antalya-2011

27. “Total Diz Artroplastisi: Kompanent Büyüklük Yerleşim ve Rotasyonel Dizilimi”, Adana-2011

28. “Total Diz Artroplastisinde Patella Kompanent”, Aydın-2012

29. “Femoraasetabular Sıkışma: Tanı”, Uludağ-2012

30. “Total Diz Protezi: Mobile Bearing-High Flexion Dizaynlar”, Ankara-2012

31. “Total Diz Protezinde Patella'yı Ne Yapalım?” Antalya-2012

32. “Total Diz Artroplastisinde Patellar Komponent”, Diyarbakır-2012

33. “Zor Primer Total Diz Artroplastisi: Önceki Osteotomi ve Kemik Deformite”, Ankara-2012

34. “Total Kalça Artroplastisi: "Posterior Standart İnsizyon"”, Bursa-2012

35. “Femoroacetabular Impingement”, Bursa-2013

36. “Total Diz Protezinde Hareketli Eklem Yüzeyli ve Derin Fleksiyona İzin veren Total Diz Protezleri”, Ankara-2013

37. “Total Kalça Protezi Sonrası Ağrılı Kalça Değerlendirilmesi” Bursa-2013

38. “Kalça ağrısı: Patolojiyi Anlayalım” Antalya-2014

39. “Total Diz Artroplastisinde Dren Kullanımı” Antalya -2015

40. “Derin Ven Trombozu Farmasötik Proflaksisi: Kumadin Kullanımı” Antalya-2015

41. Total Diz Protezi: Patellayı Nasıl Değiştiriyorum? Antalya-2016

42. “Total Kalça Protezinde Güncel Tartışmalar: Büyük Çaplı Baş Kullanımı” Antalya-2016

43. “Primer Total Kalça Protezinde İmplant Seçimi: Femoral Komponent Dizayn ve Tipleri” Antalya-2016

44. “Total Diz Protezi Enfeksiyonunda Tanı Yöntemleri” Adana-2016

WhatsApp ile Danış
X