Tedaviler

El Cerrahisi

Ellerimiz çok ince beceri isteyen hareketlerden, kaba hareketlere ve çok sıkı kavramaya kadar her türlü becerimizi sağlayan mükemmel bir yapıdadırlar.

Ellerimizde sinir dokusunun yoğun olması sebebi ile görmeden birçok şeyi gerçekleştirebiliriz. Ellerimizi her işte kullandığımızdan dolayı en sık kazaya uğrayan organlarımızdır ve herhangi bir yaralanma ve kayıp bizlere günlük aktivitelerimizi yapmakta büyük bir eksiklik getirir. Günlük yaşantımızda son derece önemli role sahip olan ellerimizde meydana gelen en küçük bir kesinin bile iyi bir şekilde tedavi edilmesi çok önemlidir. Erken ve iyi şekilde tedavi edilmeyen yaralanmalar sonucunda ellerimizde ağır fonksiyonel kayıplar yaşayabiliriz.

AOM olarak hedefimiz el cerrahisi ve mikrocerrahi yöntemleri ile yaralanan, ezilen ve hatta kopan parmak ve ellerimizi orijinaline en yakın şekilde kullanmamızı sağlayan tedaviyi uygulamaktayız. Kazalar dışında da ellerimizde aşırı kullanmaya bağlı oluşan hastalıkların (sinir sıkışmaları, kireçlenme vb.) tedavisini de en uygun şekilde yapmaktayız. 


EL KIRIKLARI

El kemikleri birbirine çok sıkı bağlarla bağlanmıştır ve bu sayede mükemmel bir uyum içinde hareketlerini yapabilir. Eldeki kemik kırıkları kuvvetli travmalar sonucu oluşur. Kırıklar eklem içi ve eklem dışında olabilir.

Kırık olan elde şişlik, morarma, şekil bozukluğu ve ağrı oluşur. Travma sonrası bu şikayetleri olan hasta deneyimli bir doktora başvurulmalıdır. Bir çok kırıkta tanı basit bir röntgenografi ile koyulabilirken özellikle bazı el bilek kemiklerinin kırığında  ise bilgisayarlı tomografi yardımı ile kırık tesbit edilebilmektedir.

Tedavi kırık tipine, kırık şekline ve kırılan kemiğe göre değişiklik gösterir. Tam olmayan yarım alçı ve ameliyat kırıkların tedavisi için kullanılabilir.


Konservatif tedavi 
Kapalı olarak kırığı yerine oturtma ve tel ile sabitleme
Plak - vida sistemi kırığı sabitleme
Dışardan sabitleme (eksternal fiksatör)


Ne gibi sorunlar oluşur?
Kırık tipine, yerine ve şekline göre sorunlar değişiklik gösterir. Parmaklarda ve el bilekte hareket kısıtlılığı, kırıkta kaynamama görülebilir. 


SKAFOİD kemik KIRIKLARI
Skafoid kemik, sekiz el bilek kemiğinden bir tanesidir. Skafoid kemik, ön kola yakın olması ve ön kol kemikleri ile en çok eklem yüzeyine sahip olması nedeni ile en sık travmaya maruz kalan el bilek kemiğidir. Kırık genellikle el bileği üzerine direkt düşme ile oluşur. Travma sonrasında başlangıçta çok ağrı oluşur. Ağrı gün gittikçe azalır. El bileğinde şekil bozukluğu ve şişlik oluşmayabilir. Morarma nadiren görülür. Birçok hastada kırık oluşmasına rağmen aylar yıllar sonrasında tanıları konulmaktadır. Hastaların çoğunda ilk gün çekilen grafilerde skafoid kırığı görülemeyebilir. Bu gibi durumlarda hastanın el bileğinde şiddetli ağrısı var ise el bileği atele alınarak 7-10 gün sonra tekrardan grafi çekilebilir veya hiç beklenmeden aynı gün MR veya bilgisayarlı tomografi ile tanı kesinleştirilir.

Tedavi
Alçı tedavisi
Yerinden oynamamış kırıklarda; ön kol, el ve başparmağı içine alan alçı tedavisi uygulanır. Alçı tedavi süresi ortalama 6-12 hafta kadardır. Skafoid kemikteki kırığın kaynaması tek damar ile beslenmesinden dolayı zordur. Özellikle ön kola yakın kısımdaki skafoid kırıklarında kemiğin beslenmesinden dolayı cerrahi önerilmesi bu nedenledir.


Cerrahi tedavi
Yerinden oynamış kırıklarda, cerrahi en uygun tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide amaç; vida ve çivilerle kırığın oynamamasını sağlamaktır. 


Oluşabilecek sorunlar
Kırığın kaynamaması
Skafoid kemiğin kötü kanlanma özelliğinden dolayı kırık kaynamayabilir veya kırık olan kemik parçası ölebilir. Kırıkta 6 ay sonra kaynama sağlanamaması kaynamama (nonunion) olarak adlandırılır.

Kırık sonucu oluşan kireçlenme
Travma esnasında eklem kıkırdağında hasar oluşmuşsa bu durmda el bileğinde kireçlenme gelişebilir.
Öncesi ve sonrası direk grafi eklenecek


KARPAL TÜNEL SENDROMU
Elde ve parmaklarda ağrı, uyuşma ve elektriklenme gibi bulgularla ortaya çıkar. Genelde bu şikayetler sabahları ortaya çıkar.

Genellikle nedeni bilinmemektedir. 

Erken tanı ve tedavi kalıcı sinir hasarını engellemek için önemlidir. 

Tanı fizik muayene ve elektromyografik (EMG) çalışmalar koyulmaktadır. 

Tedavi
Erken dönemde:

  • Günlük aktivitelerde eli kullanmadaki uygun pozisyonları öğrenme
  • Sinirin üzerindeki basıncı düzenlemek için uygun bir atel
  • İlaç tedavisi
  • Egzersiz 
  • Cerrahi tedavi

Bulgular şiddetli olduğunda veya diğer tedavi yöntemleri ile düzelme olmadığı durumlarda median siniri rahatlatmak için transvers karpal bağın cerrahi yöntemle gevşetilir.


TETİK PARMAK
Tetik parmak hareket ile parmakta takılma ve ağrı ile kendini gösterir. Çocuklarda doğumsal başparmak tutulumu görülebilir. Bazen takılan parmağın açılması zor olabilir. Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı hastalıklar ile  ( romatizmal hastalıklar, gut, şeker hastalığı vb ) birlikte görülebilmektedir.

Tedavide amaç takılma ve ağrının giderilmesidir. Konservatif tedavide; ilaç tedavisi, o bölgeye iğne yapılması veya parmak ateli kullanımı yarar sağlayabilir. Cerrahi sırasında sıkışmanın olduğu bölgede tendon kılıfı açılarak gevşetme yapılır. Ameliyat sonrası aktif parmak hareketlerine hemen başlanır. 


GANGLION KİSTLERİ
Ganglion kistleri el ve bileğinde oluşan şişliklerdir. Bu kistler genellikle el bileğinin üst tarafında görülür. Daha az sıklıkla el bileğinin içi tarafında ve parmak eklemlerinin avuç içi tarafında görülebilir. Büyüklükleri zamanla değişebilir ve bazen kendiliğinden kaybolabilirler. Bu kistler tümör yapısında oluşumlar değillerdir. Tanı genellikle fizik muayene ve ultrasonografi ile koyulur. Ağrılı  olmayan ganglion kistlerinde tedavi gerekmez. Ancak ağrılı ve günlük aktiviteleri kısıtlıyorsa veya estetik olarak kötü görünümlü ise tedavi edilmesi gerekir. Konservatif tedavi kist içindeki sıvının bir enjektör ile boşaltılması ve el bileğinin bir atel ile sabitlenmesi ile yapılır. Konservatif tedavi ile düzelmeyen hastalarda ameliyat ile kist tamamen çıkarılır.  


ÇEKİÇ PARMAK (BEYZBOLCU PARMAĞI)
Genellikle parmak ucuna hızla top çarpması parmağın ani bükülmesine sebep olur ve parmağın arka tarafındaki tendonda kopmaya neden olur. Tendon koptuğu zaman parmak yukarıya doğru kaldırılamaz ve aşağıya doğru bükük şekilde kalır. Travma sonrası hastalarda çok şiddetli ağrı olur.Tedavi ilk başta konservatif olup parmak 4–6 hafta kadar atele alınır. Konservatif tedaviye rağmen iyileşme olmadığı takdirde ameliyat gerekirDequervains tenosnoviti 
Başparmağın hareketini sağlayan tendonların kılıflarının el bileğinin yan tarafında meydana gelen hassasiyeti ve şişkinliği ile ortaya çıkar. Başparmak hareketleri ağrılıdır. 

Konservatif tedavi olarak elin istirahati ve sonrasında germe egzersizleri yapılır. Konservatif tedavi ile düzelemeyen hastalar ameliyat edilir. 

Duputyren kontraktürü 

Avuç içinde bulunan fasia adı verilen bir katmanın kalınlaşması ile oluşan bir hastalıktır. Çoğunlukla genetik geçiş gösterir. Hastalar bu hastalıkta elin parmaklarını zamanla açamazlar. Ameliyat el parmaklarının hareketlerinde kısıtlanma olduğu zaman yapılır. 

WhatsApp ile Danış
X