Tedaviler

Ayak - Ayak Bileği Cerrahisi

Halluks Valgus 
Başparmak ile birinci tarak kemiği arasındaki eklemde ortaya çıkan ağrılı şişlik ve 1. Parmağın 2. Parmağa doğru eğrilmesi olarak tarif edilir. Buradaki ana sorun birinci tarak kemiğinin diğer tarak kemiklerinden uzaklaşması sonucu başparmak ile arasındaki eklemin diziliminin bozulması ve tarak kemiği ucunun ayak yanında kemik çıkıntıya sebep olmasıdır. Her ne kadar bu sorunun burun kısmı dar ve topuklu ayakkabı giyimi ile oluştuğu söylense de aslında halluks valgusun, ayakkabı giyimi ile ilerlemesi hızlanan, genetik bir yatkınlık olduğu kabul edilir.Hastalarda ayak önünün taraklanmasına, ayakkabı giymede zorluğa ve çıkıntının sürekli basıya maruz kalmasına bağlı ortaya çıkan ağrıya sebep olur. Başlangıçta parmağı doğru pozisyonda sabitleyen makaraların ve atellerin kullanılması gibi ameliyat dışı yöntemlerle hastanın şikayetlerinin geçirilmesi ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması amaçlanır. Konservatif yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda veya çok ilerlemiş vakalarda ameliyat yapılır. Ameliyatlarda çoğunlukla kemiksel düzeltmeler yapılır. Ameliyat sonrası ortalama 4-6 hafta içinde iyileşme beklenir. 


Morton Nöroma ( Ayak Tabanında Sinir Sıkışması )
Tarak kemiklerinin arasında parmak sinirlerinin sıkışması nedeni ile oluşur. Genellikle 50 yaş kadınlarda görülür. Hastalardaki şikayet yürümekle, yüksek topuklu ve dar ayakkabı giyme sonucu genellikle 3. ve 4.  ayak parmaklarının arasında yanıcı zonklayıcı tarzda ağrı olmasıdır. Hastalarda karıncalanma hissi, hissizlik, ayak tabanı ön bölümünde dolgunluk hissi, ayakkabı içinde bir şey var ya da çorap toplanmış gibi hissetme gibi şikayetler de olabilir. Tanı genellikle fizik muayene ve öykü ile konulur. Konservatif tedavi; ucu geniş yüksek topuklu olmayan ayakkabı giyilmesi, tabanlıklar ve steroid enjeksiyonu ile yapılır. Şikayetlerin 6 aydan fazla sürmesi durumunda ameliyat yapılır. 


Tarsal Tünel Sendromu ( Ayak Bilekte Sinir Sıkışması ) 
Hastaların çoğunda ( %60-80 ) sinir sıkışmasının sebebi ortaya konabilmektedir. sebepler arasında travmalar, kanal içerisinde yer kaplayan lezyonlar, sistemik hastalıklar( şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar vb ) ve biyomekanik ( düz tabanlık, ayağın içe ve dışa dönüklüğü vb ) nedenler sayılabilir. Hastların çoğunda ise travmaya bağlı olarak görülür. Sıklıkla tek taraflı görülür. Hastalarda ayakta ağrı, yanma, karıncalanma, elektrik çarpması veya uyuşukluk görülebilir ve çoğunlukla topukta şikayet oluşturmaz. Şikayetler ayakta hareketsiz durmakla, uzun süre yürümekle artar, istirahat ve masajla geriler. Başlangıçta aralıklı olan yakınmalar zamanla süreklilik kazanır. İleri derece de sinir sıkışıklığı olan hastalarda geceleri uykudan uyandıran ağrı ve kas güçsüzlüğü görülür. Tanısı öykü, fizik muayene ve EMG ile konulur. Konservatif tedavide istirahat, ilaç tedavisi ve steroid enjeksiyonu yapılır. Konservatif tedavi ile en az 3 aylık tedavi sonucu düzelmeyen hastalarda ameliyat yapılır. 


Plantar Fasiit
Ayağın kavsini sağlayan, topuk kemiğinden başlayıp tarak kemiklerinin başlarına uzanan plantar fasia denen yapının enflamasyonudur. Topuk ağrısının en sık sebebidir. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. 40-60 yaşları arasında kadınlarda daha sık görülür. Travmayı takiben veya uzun süre yürüyüş, uygun olmayan ayakkabı kullanımı veya topuğu kuvvetle bir yere çarpma sonrası gelişebilir. 40-60 yaşları arasında daha sık görülür. Hastaların çoğunda ( %80-90 ) şikayetler 10 ay içinde kendiliğinden düzelir. Tedavisinde silikon tabanlık, germe egzersizleri, ilaç tedavisi, steroid ve PRP enjeksiyonu yapılır. Nadiren ameliyat gerekli olur.


Kalkaneal Spur ( Topuk Dikeni ) 
Topuk kemiğinin tabanında kemik çıkıntısı oluşmasıdır. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Tekrarlayan travmalar ve gerilmeler ile gelişebilmektedir. Topuk ağrısının sebebi topuk dikeninin sebep olduğu plantar fasittir. Tedavisinde silikon tabanlık, germe egzersizleri, ilaç tedavisi, ESWT      ( şok dalga tedavisi ), steroid ve PRP enjeksiyonu yapılır. Nadiren ameliyat gerekir.


Aşil Tendiniti
Aşil tendonu vücudun en kalın tendonudur. Parmaklarımızın ucunda yükselmeye ve yürümemize yardımcı olan bu tendonun aşırı kullanımı, tendonun kronik hasarı ile sonuçlanır. Bu durumda yürürken topuğun arkasında şiddetli bir ağrı hissedilir. Şikayetler aktivite ile ve topuğun yere basılması ile daha da şiddetlenir. Tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi, soğuk uygulama ve immobilizasyon uygulanır.


Pes Planus ( Düz Tabanlık )
Ayakta iç arkın olmaması veya anormal şekilde bozulma olmasıdır. Gevşek ve sert olarak iki gruba ayrılır. Esnek pes planus sadece yük altında iken ayağın arkının çökmesi, yük altında değilken ark yüksekliğinin normal olmasıdır. Sert pes planus ise her iki durumda ark yüksekliğinin azalmasıdır. Hasta parmakları üzerinde durduğunda ayak iç arkı oluşuyor ise gevşek tip pes planus olduğunu gösterir. Gevşek pes planusta aşil gerginliğinin değerlendirilmesi önemlidir. Bu tip gevşek pes planusların diğerlerinden farklı olarak tedaviye ihtiyaçları vardır. Yakınması olmayan hastaların önemli bir kısmını oluşturan gevşek pes planusta tedavi gerekmez. Sert Pes Planus hastaların %1 den daha azını kapsar, ağrılıdır ve ameliyat edilmesi gerekir. 


Aşil Tendon Kopması 
Aşil tendonu insan vücudundaki en geniş ve en güçlü tendondur. Aşil tendon rüptürleri 30'lu yaşlarda ve özellikle erkeklerde sık görülen bir yaralanmadır. Özellikle tendonun topuğa yakın olan 5-7 cm'lik kısmının kanlanması zayıf olduğu için kopma genellikle bu bölgeden olur. Futbol, tenis gibi ani hızlanma ve yavaşlama gerektiren sporlarda görülür. Sıklıkla hastalar kopma anında topuk ya da baldırlarına bir obje ile vurulmuş gibi hissettiklerini, birlikte sıklıkla patlama sesi ya da çatırtı ile kopma duygusunu belirtirler. Fizik incelemede o bölgede morluk, hassasiyet, ağrı ve yırtık uçları arasında yumuşaklık-boşluk vardır. Tanı fizik muayene ve MRG ile konulur.  Aşil tendon kopmaları ameliyat ile tedavi edilir. Ameliyat sonrası dönemde 3-4 hafta alçı ile ayak sabitlenir. Alçı çıkarıldıktan sonra rampalı bot ile 3-4 hafta tam yük vererek yürümesi sağlanır. Tedrici olarak ayak tabanındaki rampa haftalık olarak düşürülerek ayak bileği nötral pozisyona getirilir. 6. Hafta fizik tedaviye başlanır. Hastalar 3-4 ay sonra sportif aktivitelerine geri dönebilirler.


Talusta Osteokondritis Dissekans
Osteokondritis dissekans en sık eklem içi yabancı cisim nedenlerinden biridir. Sebebi tam olarak bilinmemektedir. Erkeklerde kadınlara oranla üç kat sık rastlanır. Kemik dokusu ile birlikte kıkırdak parçanın ayak bilek eklem yüzeyinden ayrışması ile oluşur. Hastalarda zaman zaman olan, uzun süreden beri devam eden ve aktivite ile ortaya çıkan zonklayıcı tarzda ayak bileği ağrısı olur. Ayak bileğinde şişme, takılma hissi, eklemden ses gelmesi ve kilitlenme ağrı ile beraber olabilmektedir. Tanısı röntgenografi, bilgisayarlı tomografi ve MRG ile konulur. Erken evrelerde 6-12 haftalık alçı tedavisi yapılır ve bu dönemde hasta ayağına yük vererek yürüyebilir. ileri evrelerde ise artroskopik    ( kapalı teknik ile ) olarak ameliyat edilir.

WhatsApp ile Danış
X